INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Beques d’investigació de cultura popular i de literatura catalana contemporània

Fins el 7 de maig es poden sol·licitar les beques d’investigació de cultura popular i de literatura catalana contemporània convocades per la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.

Més informació:
Beques d’investigació de cultura popular http://www.cmginard.cat
Beques d’investigació de literatura catalana contemporània: http://www.cmvillalonga.cat

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.