INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Concurs per cobrir plaça de director/a gerent de la Fundació Casals d’Art i Espais expositius de Palma.

La Fundació Casals d’Art i Espais expositius de Palma (Palma espai d’art) és una fundació cultural pública sense ànim de lucre.

Les seves finalitats són:
- Promoure l’art en totes les seves manifestacions
- Difondre les activitats artístiques en el municipi de Palma
- Impulsar la creació artística en totes les seves manifestacions
- Gestionar els espais artístics (casal, centres municipals) que se adscriuen a aquesta  Fundació.
- Optimitzar el cost i el rendiment de les activitats que es programin.
- Fomentar la creativitat, la investigació i la formació de totes les manifestacions artístiques

Data límit: 20 dies hàbils des de la publicació de l’anunci al Boib
Més informació:  http://www.solleric.es

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.