INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

L’ Institut Cervantes ha obert la borsa de treball de gestors culturals

L’ Institut Cervantes ha obert un procés selectiu per la cobertura d’una plaça interina de gestor cultural per el seu centre de Fráncfort i una borsa de treball de contractacions interines de gestor cultural pels seus centres a l’exterior.

El termini de presentació de sol·licituts finalitza el 7 de novembre de 2011 a les 18h.

Més informació: http://www.infoculture.info

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.