INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

El teu Present, el teu Futur: Màsters oficials de la Universitat de les Illes Balears

Sessions de presentació de l’oferta de màsters oficials de la UIB per branques de coneixement
Dies 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de maig de 2013 a partir de les 18 hores
Sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari

Més informació

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.