INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Convocatòria de subvencions per a les activitats musicals d’entitats associaciatives o organitzatives sense ànim de lucre.

Convocatòria del Consell de Mallorca de subvencions per a les activitats musicals d’entitats associaciatives o organitzatives sense ànim de lucre. Termini: fins l’1 d’agost.
Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:
1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituïdes i inscrites en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.
2. Tenir com a objecte social fomentar i dinamitzar la cultura, en general, o la música clàssica o el jazz, en particular. En aquest sentit, no s’admeten les sol·licituds d’entitats que utilitzin les activitats culturals com a mitjà per assolir objectius no pròpiament culturals.

CONSULTA LES BASES

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.