INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

ArtXipèlag es farà càrrec de la gestió de xarxes de la GCIB

La Junta Directiva de la GCIB decideix encarregar la gestió de les xarxes socials de la GCIB a ArtXipèlag Observatori de la Cultura de les Illes Balears www.artxipelag.com .

Aquesta encomana de feina, es centra en dinamitzar el paper de l’associació a les xarxes socials i donar-ne difusió de les seves informacions i interaccions a les principals plataformes.

Recordam que la GCIB és present a:
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

I al seu espai web que serà redissenyat per fer-lo més modern.

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.