INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Reunió al Centre Cultural Es Convent d’Inca

La segona reunió de la nova Junta Directiva de l’Associació de professionals de la gestió cultural de les Illes Balears, GCIB, es celebrà a Inca, a la Fundació Es Convent.

Les reunions es van celebrant en distints indrets culturals de Mallorca, per donar major visibilitat a l’associació i conèixer espais i infraestructures culturals de les Illes.

Es debateren i aprovaren distints assumptes de gestió i també es feu incidència en la necessitat d’apropar l’ens a les noves autoritats polítiques culturals per a dinamitzar de nou l’entitat i la professió.

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.